Čistenie zámkovej dlažby podnik Slovenská záhrada terasa

Čistenie exteriérov - dlažby, strechy, grafitti, fasády a iné

Čistenie zámkovej dlažby podnik Slovenská záhrada terasa

Podali sme si zámkovú dlažbu a vrátili jej pôvodnú čistotu v Slovenskej záhrade.